Chính Sách Dịch Vụ Thị Trường Nước Ngoài của Hopewind

 

Chính sách này áp dụng cho các biến tần thông thường và còn bảo hành do công ty bán. Nội dung dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp dịch vụ giám sát khởi động thiết bị tại chỗ, vận hành, bảo trì, kiểm tra, bảo dưỡng, đào tạo sử dụng, đào tạo bảo trì , trao đổi kỹ thuật, v.v.


Oversea MKT After-services

 • A

  Service response time commitment

 • B

   After-sales service policy

 • C

  Field failure machine processing instructions

 • D

  Warranty Disclaimer

 • E

  Services after the 

  warranty period

 • F

  Technical training

Dịch vụ bán hàng