lịch trình phát triển

 • 2021

  Nhiều dòng sản phẩm năng lượng gió, quang điện, truyền tải, SVG và lưu trữ năng lượng được triển khai đầy đủ trên thị trường toàn cầu

  2021
 • 2020

  Sản lượng vận chuyển của các bộ chuyển đổi điện gió ngoài khơi dẫn đầu cả nước
  Công nghệ truyền dẫn được xác định là dẫn đầu quốc tế
  SVG nhận ra lô hàng


  2020
 • 2019

  Giao hàng loạt bộ chuyển đổi năng lượng gió ngoài khơi 

  và 10 bộ biến tần năng lượng mặt trời hàng đầu tại thị trường Trung Quốc

  2019
 • 2018

  Giao hàng loạt biến tần năng lượng mặt trời ra nước ngoài

  2018
 • 2017

  IPO trên bo mạch chính SSE Trung Quốc

  2017
 • 2016

  Giao luỹ kế > 16.000 bộ

  2016
 • 2015

  Đột phá doanh thu 136 triệu $

  2015
 • 2014

  Giao hàng loạt biến tần năng lượng mặt trời C&D

  2014
 • 2013

  Nhà cung cấp bộ chuyển đổi năng lượng gió Số 1 tại Trung Quốc

  2013
 • 2012

  Dự thảo quy chuẩn lưới điện quốc gia - năng lượng tái tạo

  2012
 • 2011

  Giao hàng loạt biến tần năng lượng mặt trời

  2011
 • 2010

  Hàng trăm đơn đặt hàng điện gió 1,5MW

  2010
 • 2009

  Nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới có giải pháp cho vấn đề vận hành bộ chuyển đổi khi tàu điện cao tốc chạy băng qua trang trại gió

  2009
 • 2008

  Giao hàng loạt biến tần năng lượng gió

  2008
 • 2007

  Hopewind Được Thành Lập

  2007